Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie is een term die niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Overheden leggen steeds meer nadruk op het realiseren van zoveel mogelijk groene energie waarvoor dan ook grote subsidies worden uitgekeerd. Het produceren van groene stroom kan op diverse manieren gedaan worden, bijvoorbeeld middels windmolens, biogasinstallaties, waterturbines, zonenergie en nog veel meer.

Bij windmolens en waterturbines wordt bewegingsenergie omgezet in rotatie-energie waar vervolgens met een generator stroom wordt opgewekt en aan het net wordt geleverd. De groei van windmolens is wereldwijd enorm en op dit moment staan er in Nederland ruim 2000 windmolens die bij elkaar meer dan 5.000.000 MWh produceren. Bij de productie van windenergie wordt er veel gebruik gemaakt van aandrijvingen en overbrengingen. Door onze kennis in te brengen leveren zo onze bijdrage aan efficiënte en “stille” productie van windenergie.

De hoeveelheid biogasinstallaties in Nederland is ook nog steeds groeiende maar ligt helaas een groot deel achter op onze Oosterburen. In biogasinstallaties wordt veelal gebruikt gemaakt van afvalproducten welke op diverse wijzen gemengd worden met andere producten en vervolgens gas produceren in de vergisters waarmee grote motoren aangedreven worden en zo ook elektriciteit kunnen terugleveren aan het net. Hiervoor zijn afhankelijk van de tankgrootte van zware aandrijvingen nodig die behoorlijk vermogen leveren en ruim genoeg berekend zijn en waarbij levensduur en bedrijfszekerheid een must zijn.